Yangın Dayanımlı Kapılar

yangına-dayanıklı-kapı-fire-rated-door

 Yangın Dayanım Sürelerimiz

30 Dakika
60 Dakika
90 Dakika

oda kapısı çeşitleri